Sjukdomar

PLL (Primär linsluxation)

VAD ÄR PLL?

PLL är är primär lins-luxation, som är en ögon-sjukdom som kan finnas hos hund. Den finns hos många hundraser men är mer vanlig bland terrierliknande raser. Linsen i ögat lossnar

från de trådar som håller linsen i sitt normala läge. Oftast drabbas båda ögonen samtidigt eller med kort mellanrum till varandra. Luxationen debuterar oftast mellan fyra och sju års ålder. Det finns dock fall redan vid tre års ålder.

Sjukdomen har oftast ett relativt långsamt förlopp där man som ägare oftast inte märker något förens hunden börjar visa tecken på synbesvär och smärta. I annat fall kan linsen lossna och besvära hunden. I vissa fall blir blodkärlen i ögonvitan förstorade och därmed mer synliga till följd av att trycket ökar i ögat. I andra fall kan man ana en dimgrå ton mitt i ögat. Detta kan komma av att linsen gnider mot hornhinnan och grumlar dess yta. Vid tryckförändringar i ögat kan den drabbade hunden uppleva både stark irritation som stark smärta.

CYSTINURI

VAD ÄR CYSTINURI?

Cystinuri är en ärftlig sjukdom som ofta leder till återkommande urinstensbildning. Det orsakas av att återtransporten av en speciell aminosyra i njurarna, cystin, från urin till blod inte fungerar. Detta leder till mängden cystin i urinen ökar. Då cystin har låg löslighet i sur urin och kristalliseras och bildar stenar.

Detta kan leda till att urinledarna blir blockerade och kan bli väldigt smärtsamt för hunden. Det kan också leda till njursvikt och i värsta fall kan det leda till dödsfall.

Man delar in sjukdomen i fyra grupper, beroende på vilka gener som är inblandade. Man har kommit fram till att den sorten som drabbar Dansk Svensk Gårdshund troligen är typ III, Den drabbar exklusivt intakta hundar. För denna mutation är arvsgången ännu inte känd.

LEGG PERTHES

VAD ÄR LEGG PERTHES?

Legg perthes är en sjukdom som orsakas av en cirkulationsrubbning i skelettet. Det gör att det blodkärl som leder till höftledskulan störs, vilket gör att benvävnaden i lårbenshuvudet bryts ner. Det är en sjukdom som är väldigt plågsam för hunden. Oftast debuterar sjukdomen kring 5-12 månaders ålder. Det är bara ett fåtal sjukdomsfall per år som rapporteras in, vilket gör att man inte anser att det är ett problem för rasen.

Man vet inte helt säkert om Legg Perthes har en autosomal recessiv nedärvning, utan det kan vara så att det kan finnas många olika bakomliggande orsaker som orsakar sjukdomen. Alltså inte enbart genetiska orsaker.

PATELLALUXATION

VAD ÄR PATELLALUXATION?

Patellaluxation är när knäskålen förflyttas från sitt normala läget i knäleden. Det gör att det finns en stor risk för förslitningsskador i knäleden. Detta kommer i sin tur leda till att hunden utvecklar artros. Det har en trolig ärftlig komponent, men man har ännu inte kunnat fastställa arvsgången.

HD (Höftledsdysplasi)

VAD ÄR HD?

Höftledsdysplasi är en felaktig urveckling av höftleden som sker under uppväxttiden. Höftledernas utseende kan bedömas med hjälp av röntgen först när skelettet vuxit färdigt. Risken för att utveckla sjukdomen beror både på arv och miljö. Arvsgången är komplex, vilket menas arr den påverkas av många olika gener som inte är identifierade.

Sedan 2000 sker graderingen med en skala från A-E. Normerna som man utgår ifrån är bestämda av Federation Cynologique Internationale (FCI). HD-index är ett sätt att beräkna en individs avelsvärde vad gäller HD, inte bara utifrån sitt egna värde utan även utifrån de nära släktingarnas HD-status.

CDDY (Kondrodystrofi)

Vad är CDDY?

Korta ben är ett drag som definierar många hundraser. Det är något som orsakas av tidiga förändringar i tillväxtzonernas struktur , vom i sin tur leder till korta rörben. En av alla mutationer som kan leda till CDDY beror på en extra kopia av genen för fibroplasttillväxtfaktor 4 (FGF4) på kromosom 4. FGF4 genen är invecklad i många biologiska processer som innefattar benutveckling.

CDDY kan också orsaka en tidig degeneration av diskarna i hundens rygg vilket kan ge en ökad risk för diskbrock. En vetenskaplig undersökning visar att hundar som har en dubbel uppsättning av CDDY löper ca 10% risk att utveckla kliniska ryggproblem.

CDDY har visat sig bland 35 olika hundraser. Försäkringsstatistik visar ingen förhöjd risk för diskbrock bland Dansk Svensk Gårdshund.

AI (Amelogensesis Imperfecta)

VAD ÄR AI?

AI är en både genetisk och klinisk heterogen grupp av nedärvda defekter som påverkar såväl struktur, sammansättning och tjockleken på tandemaljen. En hund med AI får oftast en tunn missfärgad emalj. Med detta följer tandproblem. Hos Dansk Svensk Gårdshund finns få kända fall av AI. Det går inte att via DNA-test fastställa AI hos Dansk Svensk Gårdshund.

%d bloggare gillar detta: